'ตุ่มน้ำใส' เครียดคันแสนรำคาญ – โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์'ตุ่มน้ำใส' เครียดคันแสนรำคาญโพสต์ทูเดย์ภาวะเหล่านี้เป็นอาการของโรคผื่นผิวหนังอักเสบชนิดตุ่มน้ำใส (Dyshidrosis or Dyshidrotic Eczema or Pompholyx) หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตุ่มน้ำอักเสบ เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นตุ่มน้ำเล็กๆ ที่ชั้นผิวหนังที่อยู่ในระดับลึก (deep-seated vesicles) พบได้ที่มือและเท้า …

[monetize id=”1″]
[monetize id=”2″]

Treatment For Dyshidrotic Eczema

Eczema: Evening Primrose Oil, Borage Oil Not Helpful – Medscape

Eczema: Evening Primrose Oil, Borage Oil Not HelpfulMedscapeJoel Bamford, MD, from the University of Minnesota Medical School in Duluth, and colleagues identified 27 studies (19 EPO and 8 BO; 1596 adults and children overall) that evaluated the use of oral EPO or BO for treatment of eczema compared with placebo.and more »